2005 Yılında kurulduğundan bugüne kadar bir çok kurum ve kuruluşların katı atık toplama, temizlik, yemek ve diğer hizmetlerini yürüten firmamız yeni ve modern iş merkezine kavuştu.

 

Katı atıkların çevresel, ekonomik ve toplumsal kısıtlara uygun şekilde bertaraf edilmesi (uzaklaştırılması), özellikle son yıllarda hızlı nüfus artışı, kentleşme (nüfus yoğunluğunun artması) ve endüstrileşme gibi nedenlerle gerçekleştirilmesi çok daha zor ve yarattığı çevresel etkiler nedeniyle de bir o kadar gerekli hale gelmiştir.

 

Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır. Faaliyetleri sonucunda tıbbî atık oluşumuna neden olan üniteler (hastaneler, klinikler, doğumevleri,sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, ayakta tedavi merkezleri... (Devamı)